U dient eerst te bellen naar uw huisarts voor u de wachtdienst contacteert. In geval van afwezigheid van uw eigen huisarts kan u contact opnemen met de dokter van wacht.

In levensbedreigende situaties belt u rechtstreeks naar het noodnummer 112.

Voor de apotheek van wacht, kan u via de wachttelefoon (cf tabel hieronder) of via Google 'apotheek van wacht' met uw postnummer, de dichtsbijzijnde apotheek van wacht lokalizeren.

Dokter van wacht 0900 70 212 EUR 0.50/min www.hwpp.be
Apotheker van wacht 0900 10 500 EUR 0.50/min www.apotheek.be
Tandarts van wacht 0903 39 969 EUR 1.50/min

www.tandarts.be