In de artspraktijk zijn voorzorgsmaatregelen genomen om besmetting te vermijden: zowel van mezelf naar u toe, als omgekeerd. Immers, wij kunnen allebei drager van het virus zijn zonder daarom merkbare symptomen te hebben.

Gezien ik reeds 30 min werk per patiënt is het risico al klein dat u met meerdere patiënten in de wachtzaal zit.

Dit risico wordt nu herleid tot nul omdat u patiënt per patiënt zal binnen gelaten worden.

Kabinet omgeving. De onderzoekstafel wordt onder UV licht geplaatst gedurende welbepaalde tijdsspannen als het kabinet niet in gebruik is.

Mijn beschermingskledij. Zelf zal ik tijdens de consultatie 2 maskers dragen: een chirurgisch masker en een gelaatsmasker met plexiglas; tevens beschik ik over FFP2 maskers:  mocht blijken uit de anamnese (dwz ziekteverhaal en ziekteverschijnselen) dat de patient symptomen heeft van Covid-19 dan zal ik voor het onderzoek mijn chirurgisch masker vervangen door een FFP2 masker en een voorbindschort.

Omdat er een mogelijke belangrijke besmettingsbron is VOORDAT u symptomen hebt, zal ik vanaf nu iedere patiënt beschouwen als mogelijke besmette Corona patiënt en zal dan ook steeds een schort dragen. Betreffende het dragen van handschoenen zie ik eerder de noodzaak aan zorgvuldig handwassen gevolgd door ontsmettende handgel. 

 Eventueel zal ik handschoenen dragen indien direct contact met lichaamsvochten mogelijk zoals bij vnl neuswisser, keelwisser, bloedname, urineonderzoek (dipstick, mikroskopie).

Stetoscoop, bloeddrukmete, otoscoop, pulse-oxymeter, thermometer e.d.: worden ontsmet per patiënt.

Uw bescherming. Bij het binnenkomen in de praktijk, wordt u gevraagd uw handen met zeep te wassen en het handdoekje in de pedaalemmer te laten vallen. 

Daarna - net voor de wachtzaal - hebt u gelegenheid om uw handen te ontsmetten met een ontsmettend doekje (dit na gebruik direct in de pedaalemmer laten vallen). Voor een onderzoek zal u ook gevraagd worden om een linnen of katoenen mondmasker te dragen dat ik u zal geven. Deze maskers worden na ieder onderzoek gewassen op 60°C.

Tot slot. Deze persoonlijke bescherming met een mondmasker / schort / ontsmettende handgel zal ik ook toepassen op huisbezoeken. 

Deurklinken, lichtschakelaars zal ik zelf ontsmetten tussen 2 patiënten.

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.

Mogelijke aanpassingen volgen verder als ook de diëtisten terug opstarten.

De linnen of katoenen mondmaskers kon ik verkrijgen dank zij de hulp van Keramit Open Huis vzw, Berlare en Stikstof Atelier, Erpe-Mere. Waarvoor mijn bijzondere dank!