Raadplegingen
Huisbezoeken
Wat moet u meebrengen?
Globaal Medisch Dossier (GMD)
Tarieven


RAADPLEGINGEN

Om u zo goed mogelijk verder te helpen, wordt in deze praktijk uitsluitend op afspraak gewerkt. U kan deze afspraak zowel online als telefonisch maken, meer uitleg hierover vindt u bij 'Consultaties'.

Raadpleging is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 12 uur.

Uw huisarts levert in principe geen voorschriften af op telefonisch of e-mail verzoek.  U dient hiervoor steeds op consultatie te komen. Uw gezondheidstoestand zal dan ook gecontroleerd worden. Uiteraard kan het iedereen wel eens overkomen om zijn voorschriften voor chronische medicatie zoals voor bloeddruk, suikerziekte e.d. te vergeten. In dat dringende geval wordt u uiteraard verder geholpen.

Voor voorschriften van antibiotica dient u - zonder uitzondering - steeds op consultatie te komen.

Best geen voice mail berichten inspreken: deze zullen niet worden beantwoord. Uw huisarts is bereid u steeds aan telefoon persoonlijk te antwoorden dus als u niet direct een antwoord krijgt, gelieve dan later zelf terug te bellen.


HUISBEZOEKEN

Patiënten die te ziek of te immobiel zijn om zich te verplaatsen, kunnen een huisbezoek aanvragen. Dit gebeurt bij voorkeur telefonisch tussen 8 en 10 uur 's ochtends.


WAT MOET U MEEBRENGEN?

  1. Uw elektronische identiteitskaart, zeker ook de kidsID van uw kinderen (of ISIplus) die op consultatie komen
  2. Zie ook 'Tarieven'

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)

Het globaal medisch dossier bevat al uw medische gegevens en maakt een betere communicatie tussen al uw artsen mogelijk, met uw huisarts als spilfiguur. Éénmaal per jaar betaalt u €30.00 aan de huisarts die uw GMD beheert. U trekt dit bedrag volledig terug van uw ziekenfonds. Als u een GMD afsluit bij een huisarts, betaalt u bij deze dokter tot 30% minder remgeld.

Klik hier voor meer informatie.


TARIEVEN

Gezien de nieuwe wetgeving omtrent GDPR (General Data Protection Regulation) is het niet meer mogelijk om per e-mail of per sms uw data zoals bloedresultaten en dergelijke te bespreken. Vandaar dat ik vanaf juni 2018 opnieuw aan geconventioneerd tarief werk. U dient vanaf dan voor ieder document en/of bespreking bij uw huisarts op consultatie te komen.

Het tarief voor patiënten met derde betalersregeling blijft ongewijzigd.

Personen met een Globaal Medisch Dossier (GMD) of een verhoogd tegemoetkomingsstatuut zullen van hun ziekenfonds meer terugtrekken en dus minder remgeld betalen (het deel dat u uiteindelijk zelf betaalt).


Dag
8u-18u

Avond
18u - 21u

Nacht
21u - 8u
Raadpleging€25,43€*29,49€50,49
Huisbezoek€37,61€50,03€86,52


* Na 18u betaalt u tijdens de week voor de raadpleging een toeslag van €4 die u integraal terugkrijgt van uw ziekenfonds; de arts die houder is van het GMD wordt vermeld bij het ziekenfonds zodat totale terugbetaling behalve het remgeld gegarandeerd is..