Raadplegingen
Huisbezoeken
Telesecretariaat
Dagelijks beluurtje
Wat moet u meebrengen?
Globaal Medisch Dossier (GMD)
Tarieven


RAADPLEGINGEN

Om u zo goed mogelijk verder te helpen, wordt in deze praktijk uitsluitend op afspraak gewerkt. U kan deze afspraak zowel online als telefonisch maken, meer uitleg hierover vindt u bij 'Consultaties'.

Raadpleging is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 12 uur.

Uw huisarts levert in principe geen voorschriften af op telefonisch of e-mail verzoek.  U dient hiervoor steeds op consultatie te komen. Uw gezondheidstoestand zal dan ook gecontroleerd worden. Uiteraard kan het iedereen wel eens overkomen om zijn voorschriften voor chronische medicatie zoals voor bloeddruk, suikerziekte e.d. te vergeten. In dat dringende geval wordt u uiteraard verder geholpen.

Voor voorschriften van antibiotica dient u - zonder uitzondering - steeds op consultatie te komen.


HUISBEZOEKEN

Patiënten die te ziek of te immobiel zijn om zich te verplaatsen, kunnen een huisbezoek aanvragen. Dit gebeurt bij voorkeur telefonisch tussen 8 en 10 uur 's ochtends.


TELESECRETARIAAT

Wanneer u belt naar de praktijk, wordt de telefoon beantwoordt door het telesecretariaat. De secretaresses kunnen voor u afspraken maken, afspraken annuleren, een boodschap aannemen voor de dokter en in dringende gevallen schakelen zij u door met de dokter zelf. Dit geldt gedurende de ganse dag, behalve tijdens het 'dagelijks beluurtje'.


DAGELIJKS BELUURTJE

Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 13 uur kan u rechtstreeks bellen met de dokter om resultaten van onderzoeken (vb. bloedname, radiografie, opname ziekenhuis, ...) te bespreken of vragen allerhande te stellen.


WAT MOET U MEEBRENGEN?

  1. Uw elektronische identiteitskaart
  2. Twee kleefbriefjes van uw ziekenfonds
  3. Zie ook 'Tarieven'

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)

Het globaal medisch dossier bevat al uw medische gegevens en maakt een betere communicatie tussen al uw artsen mogelijk, met uw huisarts als spilfiguur. Éénmaal per jaar betaalt u €30.00 aan de huisarts die uw GMD beheert. U trekt dit bedrag volledig terug van uw ziekenfonds. Als u een GMD afsluit bij een huisarts, betaalt u bij deze dokter tot 30% minder remgeld.

Klik hier voor meer informatie.


TARIEVEN

Sedert 1 januari 2017 werk ik niet-geconventioneerd. In onderstaande tabel vindt u de tarieven terug voor een raadpleging. Het tarief voor patiënten met derde betalersregeling blijft ongewijzigd.

Personen met een Globaal Medisch Dossier (GMD) of een verhoogd tegemoetkomingsstatuut zullen van hun ziekenfonds meer terugtrekken en dus minder remgeld betalen (het deel dat u uiteindelijk zelf betaalt).


Dag
8u-18u

Avond
18u - 21u

Nacht
21u - 8u
Raadpleging€28€32*
Huisbezoek€40.00€55.00€90


* Na 18u betaalt u tijdens de week voor de raadpleging een toeslag van €4 die u integraal terugkrijgt van uw ziekenfonds, op voorwaarde dat u een GMD heeft bij deze dokter.